White (Tree)

Size

TREE WHITE DOUBLE; 

Bloom Time: Midseason